MAP

Media archive presents

kurátorské výběry

5695885940462042256681

Art-Research Bridge, Brno, Reykjavík

Jennifer Helia De Felice

V roce 2015 byly položeny základy pomyslného mostu mezi Fakultou výtvarných uměni v Brně a Fakultou humanitních studií Islandské univerzity v Reykjavíku. Základním stavebním kamenem společného budování virtuálního mostu je umělecký a teoretický výzkum týkající se multimediálního umění a digitální kultury. Projekt navazoval na již dříve započatou spolupráci s Národní galerií v Reykjavíku a její multimediální laboratoří Vasulka Chamber. Výzkumné a prezentační centrum nese jméno manželů Vašulkových, kteří jsou považováni za průkopníky elektronického obrazu.
56b4d919c0f70819372464

František Pavúček: Slza vítězů

Jana Písaříková

Kurátorský výběr František Pavúček: Slza vítězů představuje sérii minimalistických auto-portrétních videí, které bychom mohli považovat za velmi intenzivní performance pro kameru. Tyto psychologizující studie gest začal autor zpracovávat již v době svých studií v Ateliéru performance na Fakultě výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně (2009 - 2013). Jedná se o stále se rozrůstající doposud neuzavřený cyklus, doplněný o autorovu básnickou tvorbu...
56b67bf652186928741163

Ateliér Tomáše Rullera FaVU VUT BRNO (1992-2004)

Media Archiv

Práce Marka Mařana, jednoho z prvních absolventů ateliéru, který se zabýval robotikou a virtuální realitou, prezentují hned dvě kontinuální videa se dvěma základními přístupy: KOLO je čistý formálně optický experiment, zatímco ZE TMY je přímočarý akční záznam s jasnou světelnou symbolikou. Tyto dva principy spojuje v akčním videu OEDIV Zdeněk Závodný - formální trik tu určuje akci (podobně Jakub Deml v NĚKDE - naopak podtrhuje akčnost dalším zpracováním)...
Projekt se uskutečňuje za finanční podpory statutárního města Brna.