MAP

Media archive presents

kurátorský výběr

Art-Research Bridge, Brno, Reykjavík

text: Monika Šimková

V roce 2015 byly položeny základy pomyslného mostu mezi Fakultou výtvarných uměni v Brně a Fakultou humanitních studií Islandské univerzity v Reykjavíku. Základním stavebním kamenem společného budování virtuálního mostu je umělecký a teoretický výzkum týkající se multimediálního umění a digitální kultury.

Projekt navazoval na již dříve započatou spolupráci s Národní galerií v Reykjavíku a její multimediální laboratoří Vasulka Chamber. Výzkumné a prezentační centrum nese jméno manželů Vašulkových, kteří jsou považováni za průkopníky elektronického obrazu.

Woody a Steina Vašulkovi jsou také důležitým spojujícím článkem mezi Reykjavíkem a Brnem. Woody Vašulka pochází z Brna, zatímco jeho žena Steina se narodila a vyrůstala v Reykjavíku a se svým mužem se seznámila v Praze, kde studovala hru na housle.

Společný zájem o dílo manželů Vašulkových propojil nejprve vedoucího Ateliéru performance FaVU Tomáš Ruller s kurátorkou projektu Vasulka Chamber Kristín Schevingovou a následně také s vedoucím katedry Kulturních studií Islandské univerzity Hlynurem Helgasonem. Odsud byl už jen krok ke společnému projektu uměleckého výzkumu, který obě školy společně realizovaly v 2015.

Vasulka Chamber, 2015, Jennifer Helia De Felice

Na konci května 2015 se brněnský tým tvořený dvěma pedagogy (Slavo Krekovič, Jennifer Helia DeFelice) a dvěma studenty (Ladislav Tejml, Andreas Gajdošik) Fakulty výtvarných umění vypravil na týdenní výzkumnou cestu do Reykjavíku. V multimediální laboratoři Vasulka Chamber se umělci z Brna spolu s islandskými kolegy zúčastnili workshopu zaměřeného na digitální umění a nová média. Došlo tak k funkčnímu propojení dvou tvůrčích přístupů: uměleckého, reprezentovaného multimediálními umělci z FaVU, a umělecko-vědeckého, reprezentovaného historiky umění z Fakulty humanitních studií Islandské univerzity. Jedním z výsledků společné týdenní práce byla i prezentace na výstavě v islandské Vasulka Chamber. Do budoucna je dalším ze společných cílů vybudování obdobné multimediální laboratoře v Brně.

Projekt symbolicky nazvaný Výzkumný umělecký most vyvrcholil v říjnu 2015 v Brně uspořádáním mezinárodní konference a workshopu za účasti islandských partnerů. Hlavním tématem konference, nazvané Intuice, která se uskutečnila ve dnech 20. a 21. října, bylo zkoumání a reflexe lidské zkušenosti s používáním intuice v digitální éře. Téma intuice bylo mezinárodním týmem přednášejících široce reflektováno v mnoha různých podobách.

Hrát na Steinu hrající na dívku, 2015, Slavomír Krekovič

Záměrem konference “Intuice”, která se uskutečnila 20. a 21. řiná 2015 v prostorách nové přednáškové budovy v areálu vily Stiassni a v sídle nadace Partnerství v Otevřené zahradě, bylo zkoumat a reflektovat naše zkušenosti díky aplikování intuice v digitální éře.

“Intuice, který stále zůstává z velké části záhadou, užívá vědomé a nevědomé zkušenosti a je považován za hnací motor inovací. Intuice je imanentní a efektivně nám umožňuje využívat naše zkušenosti. Jednotlivé části informace jsou aplikovány na specifické úkoly k vyřešení. Ochotně se podílíme na rozsáhlém procesu poskytování zkušeností a informací, který následně přetváří algoritmy našeho působení ve světě. Fakt, že nikdy nezískáme úplnou informaci o jakékoliv skutečnosti, nás vede k tomu, abychom spoléhali na zdroje, které aktivně vyhledáváme. Výsledkem je vytváření nového druhu sociální inteligence. Ta se nadále spoléhá na naše zkušenosti z fyzického světa, ale současně začleňuje také naše zkušenosti z digitální sféry. Toužíme po tom, aby nás programy ujistily o správnosti jakýchsi univerzálních pravd. Toužíme po předpokladech vytvořených na základě námi vložené intuice, jako odrazu naší vlastní zkušenosti. Co je nám následně nabízeno, je to, co je postaveno na naší vlastní zkušenosti a intuitivní volbě - tedy na tom, co jsme vložili do systému. Tím pádem je nám prezentován předpoklad touhy, který jsme sami ovlivnili.”

http://bit.ly/intuice

Konference měla celkem 23 různorodých příspěvků, které přiblížily jednotlivá uvažování o Intuici z pohledu praktikujicích umělců, designérů, teoretiků a pedagogů. Přispěvky byly rozdělené do jednotlivých bloků a diskuzí. V media-archivu naleznete jejích záznamy v sekci:

Media-archiv: cyklus Konference Intuice

Konference Intuice - Tomáš Ruller, 2015, Media Archiv
Projekt se uskutečňuje za finanční podpory statutárního města Brna.