MAP

Media archive presents

dokumentární cykly

Konference INTUICE/INTUITION

Mezinárodní konference INTUICE/INTUITION proběhla ve dnech 20. a 21. 10. 2015 ve spolupráci Fakulty Výtvarných umění VUT s Faculty of Icelandic and Comparative Cultural Studies University of Iceland. Předmětem konference Intuice bylo zkoumání našeho pojetí intuice samotné. Tento fenomén, který stále zůstává z velké části záhadou, užívá vědomé a nevědomé zkušenosti a je považován za hnací motor inovací.

Přednášky prostorových tvůrců

Cyklus přednášek prostorových tvůrců probíhal v letech 2012-2014 na Fakultě Výtvarných Umění VUT v Brně. Cílem projektu bylo představení významných osobností žijících a aktivně působících v zemích EU a v USA v oblasti výtvarného umění, designu, architektury, literatury a filozofie. Setkání s přednášejícími tvůrci přispěly jak k rozšíření obzoru výtvarného uvažování studentů, tak k orientaci v současném umění. Autor projektu: Pavel Korbička, Ateliér Sochařství 2, financováno z grantových prostředků FRVŠ MŠMT ČR.

Kniha jako forma umění

Přednáškový cyklus Kniha jako forma umění pořádal v roce 2012 Kabinet papír a kniha (FaVU VUT) v Domě umění města Brna. Do tohoto cyklu byli zváni čeští i zahraniční umělci a teoretici, kteří se ve svých aktivitách zabývají autorskou knihou, knihou-objektem, akcemi s knihou, instalacemi z knih nebo poetikou a filosofií knihy obecně. Dohromady tento cyklus tvoří význačný přehled v oblasti autorské knihy a jejích přesahů, který do jisté míry nahrazuje chybějící literaturu v českém jazyce v tomto oboru. Cyklus byl finančně podporován Fondem rozvoje vysokých škol MŠMT ČR.
Projekt se uskutečňuje za finanční podpory statutárního města Brna.