MAP

Media archive presents

dílo uložené v Media-Archivu

Název díla: ODRAZ
Autor (autoři): Katerina Spacilova, Marta Svobodova
rok: 2000
délka videa: 3min. 18sec.

Skladba: ODRAZ

OCHRANA OBYVATELSTVA PŘED RADIACÍ

(záznam z akce)

Hudba: LAJKY

Obraz: Beata Spáčilová, Marta Svobodová

ODRAZ

nejnovější zveřejněná díla

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory statutárního města Brna.