MAP

Media archive presents

dílo uložené v Media-Archivu

Název díla: Uspořádání bílé na bílé
Autor (autoři): Nikol Čížek Uxová
rok: 2018
délka videa: 2min. 36sec.

Uspořádání bílé na bílé

nejnovější zveřejněná díla

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory statutárního města Brna.