MAP

Media archive presents

dílo uložené v Media-Archivu

Název díla: Návody
Autor (autoři): Tomáš Kopčil
rok: 2018
délka videa: 11min. 1sec.

Videozáznam je rozdělen do čtyř základních částí, kde figuruji jak v roli zachraňovaného tak záchrance. Konkrétně se jedná o nácvik přístupu k bezvědomému, resuscitace na modelu a ošetření řezného poranění na hlavě, které jsem si nezáměrně způsobil při práci na zahradě.

Návody

nejnovější zveřejněná díla

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory statutárního města Brna.