MAP

Media archive presents

výpis zveřejněných děl autora

Katerina Spacilova

ODRAZ (2000)
Projekt se uskutečňuje za finanční podpory statutárního města Brna.