MAP

Media archive presents

Media-Archiv představuje cyklus: Kniha jako forma umění

Přednáškový cyklus Kniha jako forma umění pořádal v roce 2012 Kabinet papír a kniha (FaVU VUT) v Domě umění města Brna. Do tohoto cyklu byli zváni čeští i zahraniční umělci a teoretici, kteří se ve svých aktivitách zabývají autorskou knihou, knihou-objektem, akcemi s knihou, instalacemi z knih nebo poetikou a filosofií knihy obecně. Dohromady tento cyklus tvoří význačný přehled v oblasti autorské knihy a jejích přesahů, který do jisté míry nahrazuje chybějící literaturu v českém jazyce v tomto oboru. Cyklus byl finančně podporován Fondem rozvoje vysokých škol MŠMT ČR.

obsah cyklu

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory statutárního města Brna.