MAP

Media archive presents

Media-Archiv představuje cyklus: Přednášky prostorových tvůrců

Cyklus přednášek prostorových tvůrců probíhal v letech 2012-2014 na Fakultě Výtvarných Umění VUT v Brně. Cílem projektu bylo představení významných osobností žijících a aktivně působících v zemích EU a v USA v oblasti výtvarného umění, designu, architektury, literatury a filozofie. Setkání s přednášejícími tvůrci přispěly jak k rozšíření obzoru výtvarného uvažování studentů, tak k orientaci v současném umění. Autor projektu: Pavel Korbička, Ateliér Sochařství 2, financováno z grantových prostředků FRVŠ MŠMT ČR.

obsah cyklu

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory statutárního města Brna.