MAP

Media archive presents

dílo uložené v Media-Archivu

Název díla: V kompozicích (ŽŽŽ)
Autor (autoři): Šimon Kadlčák, Andrei Shulha
rok: 2013
délka videa: 8min. 40sec.

ANDREJ SHULHA / ŠIMON KADLČÁK - V KOMPOZICíCH

Prostor je v jistém smyslu ohraničení. Pobýt v něm o něco víc, než malou nepatrnou chvíli, značí zanechat stopu. Stačí pouhé porozhlédnutí se a vše, co v sobě skrývá, se rázem dožaduje slova. To, co vzniká, je možným pokusem o jeho definování, zároveň i otevřenou hrou daného okamžiku.
Andrejovo rozhodnutí, přizvat ke spolupráci Šimona Kadlčáka, vypovídá o skutečnosti, že galerie Tvar se stává svědkem jejich vzájemné kooperativní práce. Oba autoři jsou spjati s brněnskou Fakultou výtvarných umění a k situaci, kterou si sami dobrovolně zvolili, přistoupili se sobě vlastní bezprostředností a schopností volné improvizace.

Galerie Tvar

Julia Grybos a Barbora Zentková

 

zdroj: http://galerietvar.tumblr.com/post/80566058521/andrej-shulha-%C5%A1imon-kadl%C4%8D%C3%A1k-v-kompozic%C3%ADch

ŽŽŽ

nejnovější zveřejněná díla

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory statutárního města Brna.