MAP

Media archive presents

dílo uložené v Media-Archivu

Název díla: Život podle nich
Autor (autoři): Ivana Bendová
rok: 2012
délka videa: 16min. 17sec.

Umělecká sonda do života bloggerek píšících o módě a kosmetických výrobcích byla stěžejním tématem bakalářského studia Ivany Bendové. Autorka v tomto sociologicky podbarveném výzkumu kombinovala několik strategií. První byla zaměřena na proniknutí do bloggerské komunity a pochopení jejich principů fungování, druhá - subjektivní strategie – spočívala v pokusu vyzkoušet si na svou vlastní kůži prožívání bloggerky – ovšem po celou dobu k tomu přistupovala z hlediska kritického komentáře a mírné nadsázky. V environmentálním ateliéru pod vedením Barobory Klímové a Michala Moravčíka si tak na příklad vyzkoušela živou prezentaci nových úlovků, v bloggerské terminologii tzv. Haulů. Ovšem namísto produktů ukořistěných v nákupních centrech se svým kolegům pochlubila s nálezy z popelnice, aby tak akcentovala mírně radikální polohu post-spotřebního života. Svým důrazem na užívání prvků sociologického výzkumu v tomto díle Bendová reprezentuje uměleckou strategii, která je v anglické terminologii nazývána jako artistic – based research. Umělci si v ní přivlastňují postupy humanitních věd a vytváří hybridní projekty na pomezí umění a výzkumu.

Život podle nich

nejnovější zveřejněná díla

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory statutárního města Brna.