MAP

Media archive presents

dílo uložené v Media-Archivu

Název díla: Maso, kosti, zbytečnosti
Autor (autoři): František Walter
rok: 2014
délka videa: 6min. 49sec.

František Walter je především vypravěč. Vypravěč osobních příběhů, mytologií a pravd. Neznám mnoho lidí, kteří by byli schopni přímočaře, na základě vlastní zkušenosti, mluvit o životě, čase, lásce, závislostech, tvoření, aniž by si přitom udržovali extrémní odstup, nebo se člověk při jejich projevu cítil trapně. František Walter to umí s naprostou samozřejmostí a lehkovážností, přitom ale bez ironie.

Narodil se v roce 1985 ve Vsetíně. Prostředí severní Moravy se odráží v jeho pracích, které jsou zároveň citlivé i brutální, hlučné i do sebe ponořené, vážné i humorné. Vedle subjektivní narace prozrazují jeho videa náklonnost ke specifickým kulturním komunitám. Walterův humor i určité zacházení s vizuálními prvky možná připomenou dekadentní divadlo Beruška, na kterém, jak říká, vyrostl. Díky starším přátelům zakusil i specifické aspekty společenství sdruženého kolem alternativní kultury 90. let. Obrací se k beat generation (možná díky obnoveným vydáním klasických děl tohoto hnutí v Čechách v porevolučním období). A především se podílel na tzv. soundsystémech, tedy uskupení lidí, kteří společně vlastní techniku a další instrumenty potřebné k pořádání parties. Tato komunita bezprostředně zasahuje do jeho života. A právě zkušenost s vjingem ho po stavební průmyslovce přivedla ke studiu současného umění na FaVU VUT v Brně. Původně měl v plánu studium v ateliéru videa, absolvoval ale ateliér Performance u prof. Tomáše Rullera. V kombinaci performativity, prolínání umění a života, dokumentárních prvků a zároveň klipového zacházení se střihem videa můžeme vidět důsledek těchto zkušeností.

František Walter nepatří k autorům, kteří by směřovali k profesionálnímu způsobu umělecké produkce, orientované na asimilaci v kontextu a světového umění a jeho teorie. Kromě vlastního vyprávění je pro něho podle vlastních slov důležitý „amatérismus, humor“, „nesnažit se z toho dělat, co to není“. A právě jeho intuitivní, neutilitární, expresivní a osobně riskantní přístup považuji v dnešním pragmaticky orientovaném světě za důležitý.

Text Barbory Klímové, v rámci výstavy František Walter: Žabža – Realita Omyl
Galerie Jelení, Praha 20. 5. – 11.6. 2015

 Video s názvem Maso, kosti, zbytečnosti, ve kterém se snoubí prosté záběry autorova běžného života s jeho vlastním komentářem, nepostrádajícím důvtip ani vtip, dohromady tvoří ryzí autentickou výpověď. Záznam autorova životního postoje, osobní filosofie, promlouvá o nekonformním způsobu nahlížení na svět skrze okýnko maringotky, s věčnou touhou po dálkách a nekončícím obzoru, po další nespoutané jízdě.
Podobné znaky vykazuje i Františkův nový počin s názvem Nuda je když se looser začne brát vážně, aneb začněte počítat s nulou. Hledání uplatnění, svého místa ve světe, ve společnosti, rozcestník a s ním dilema volby směru. Práce pojednávající o nudě, hledání, střízlivosti a plastových oknech. To vše a možná ještě víc.

Text Barbory Zenktové a Julie Grybos, v rámci výstavy František Walter: Nuda je, když se looser začne brát vážně, aneb počítejte s nulou

Galerie Tvar, Brno,  6. 5. - 6. 6. 2015

 

Maso, kosti, zbytečnosti

nejnovější zveřejněná díla

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory statutárního města Brna.