MAP

Media archive presents

dílo uložené v Media-Archivu

Název díla: Absence
Autor (autoři): Petr Machač
rok: 2014
délka videa: 16min. 43sec.

 Podobenství o nudě, lhostejnosti a samotě se videu Petra Machače objevuje ve vztahu k přírodním matériím. Hlavním aktérem je zde příroda sama. Sugestivitu jednotlivých scén spočívajících v záběrech na substance bahna, písku, vody nebo například kamení zvyšuje konejšivý zvuk. Pomíjivost, kterou je toto video prodchnuto, se potom za doprovodu jarního zpěvu ptáků, bzučení hmyzu a poryvů větru proměňuje ve spirituální mantru. Video sestavené z detailních záběrů, funguje zároveň jako analytický nástroj. Může nám tak evokovat i principy přírodo-vědeckého filmu, které zároveň podrývá přítomností lidských rukou.  Autor jakoby se ptal po smyslu existence – nejenom svojí, ale i okolních jevů.  Jejich stav autonomního bytí nám ovšem zůstává - hermeneuticky vzato -  skrytý.

Absence

nejnovější zveřejněná díla

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory statutárního města Brna.