MAP

Media archive presents

dílo uložené v Media-Archivu

Název díla: 1,0 int
Autor (autoři): Jana Švecová
rok: 2012
délka videa: 1hod. 26min. 41sec.

Rám ve své podstatě vymezuje hmatatelnou reálnou hranici obrazu.  Vymezuje obraz od zbytku světa, poukazuje k bodu, na kterém má spočinout divákův pohled. Současné umění je v mnoha směrech útěkem obrazů z rámů. Pokusem o jejich expanzi mimo vyčleněné území, emigrací do trojrozměrného prostoru.  Zatímco rámy jsou často samy o sobě zneviditelněné ve prospěch sledování obrazu, ve video - performanci Jany Švecové je tomu naopak.  Malíř už nemaluje obraz, ale naopak je jeho součástí a zviditelňuje samotný rám.  Video je tak hravým zamyšlením nad významem perspektivy u video obrazu, reflexí expanze malby mimo její klasický prostor.

1,0 int

nejnovější zveřejněná díla

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory statutárního města Brna.