MAP

Media archive presents

dílo uložené v Media-Archivu

Název díla: Kdo - Performance Jany Orlové
Autor (autoři): Jana Orlová
rok: 2014
délka videa: 3min. 59sec.

Záznam performance na Skleněné louce, Brno v rámci festivalu Potulný dělník, 2013 

"Otázka, co znamená moje umění, je pro mě otázkou po smyslu. Je to filozofická otázka, na niž z principu nelze uspokojivě odpovědět. Moje výchozí médium je literatura, poezie, reflexivní lyrika. Tvorba je pro mě výpověď, která má v sobě určité klíče k porozumění, nedává je však přímo, bez obalu. Jsem si vědoma interpretační bohatosti, kterou má v sobě každý člověk, nechávám ji tedy pracovat. Je na každém, aby dílo dokončil ve své mysli.

Ve své tvorbě chci akcentovat jisté poetické kvality života, není důležité, zda je mi zpětně přiřknut vliv dadaismu, surrealismu či nonkonformní vlny šedesátých let. Hodnotné je pro mě spojovat neobvyklé s každodenním, dotýkat se osobních a sociálních hranic. Důležité je pro mě specifické místo a atmosféra, které spoluvytváří výslednou performance. Mám raději prostředí hospod a koncertů, hudebních festivalů než sterilně bílý prostor galerií, mám ráda živočišnost a spontánnost. Báseň, mém případě volný verš, můžu napsat nebo zrealizovat: Performance je pro mě živá poezie."

Jana Orlová, http://www.janaorlova.cz/

Kdo

nejnovější zveřejněná díla

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory statutárního města Brna.