MAP

Media archive presents

dílo uložené v Media-Archivu

Název díla: Pavel Buchler - Konceptuální paradox
Autor (autoři): Media Archiv
rok: 2012
délka videa: 1hod. 3min. 47sec.

Přednáškový cyklus Kniha jako forma umění

Kabinet papír a kniha (FaVU VUT) pořádal v roce 2012 v Domě umění města Brna přednáškový cyklus Kniha jako forma umění. Do tohoto cyklu byli zváni čeští i zahraniční umělci a teoretici, kteří se ve svých aktivitách zabývají autorskou knihou, knihou-objektem, akcemi s knihou, instalacemi z knih nebo poetikou a filosofií knihy obecně. Dohromady tento cyklus tvoří význačný přehled v oblasti autorské knihy a jejích přesahů, který do jisté míry nahrazuje chybějící literaturu v českém jazyce v tomto oboru.
Cyklus byl finančně podporován Fondem rozvoje vysokých škol MŠMT ČR.

Všechna práva vlastníků autorských práv vyhrazena. Bez souhlasu přednášejících a autora projektu je veřejné publikování a jiné další šíření obsahů přednášek podle platného autorského zákona zakázáno.

Pavel Buchler - Konceptuální paradox

nejnovější zveřejněná díla

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory statutárního města Brna.