MAP

Media archive presents

dílo uložené v Media-Archivu

Název díla: Tetování
Autor (autoři): Klára Kleinerová
rok: 2010
délka videa: 8min. 6sec.

Tetování je dílo diváku zprostředkované formou "video-performance". V našem případě záznam autorky, při kterém sleduje sebe sama a kde jediným divákem zůstává snímající kamera. Současně fenomenologické chápání těla pramenící z Body Artu nám ukazuje jasný směr odkazů: rituální aktivitu, při které se činnost tetování stává maskou. Nesledujeme vznik tetování, ale jeho transformaci. Divák je uvržen do situace sledování již hotového tetování/již hotové rituální masky. Pomalu se proměňující obličej pod hustým nánosem žvýkaček, jež splývají se slinami a mění se v jakési další tetování uvnitř úst. Zdlouhavý proces "sebe pojídání" evokuje ve svém naturalismu některá díla Any Mendiety. Hlasité přežvykování se tak stává zakončením, při němž autorka vyhotovila tetování  - tzn. prošla procesem tetování, avšak žádné nezískala.

 

Filip Fidla Martinek

nejnovější zveřejněná díla

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory statutárního města Brna.