MAP

Media archive presents

dílo uložené v Media-Archivu

Název díla: Ustalovač v prostoru a čase
Autor (autoři): Klára Kleinerová
rok: 2011
délka videa: 11min. 22sec.

Společná rituální performance s Janem Kratochvílou.
Mezi Radvancem a Sloupem v Čechách, 2011

„Skutečným středem kruhu je bod. Bod však nemá ani rozměr, ani místo. Proto bod uniká jak našemu vnímání, tak i naší představivosti. Nepatří do našeho světa - poněvadž v našem světě má všechno rozměr a orintaci, neboť svět je forma. Bod přece přísluší nějakému jinému řádu býtí, na druhé straně existuje ze světa, v doslovném významu je metafyzický. Bod symbolizuje jednotu, celistvorst, dokonalost - proto je téměř ve všech kulturách a dobách též symbolem pro Boha.

Bod zahrnuje vše, avšak jen v potenci, ne v manifestním stavu. Z něho vzniká kruh a koule, jež jsou formami zjevení bodu. To, co je v bodu ještě metafyzickou potencí, vstupuje kruhem a koulí do formální podoby.

Pro přírovnání bychom mohli myslet na vztah mezi semínkem a dospělou rostlinou, abychom poznali, že v maličkosti, v části, už je obsažen celek, poněvadž my lidé neustále potřebuje dimensionalitu k tomu, abychom uměli poznávat. Tak člověk potřebuje svět viditelných forem, aby zde mohl poznávat neviditelné.“

Citace z knihy Mandaly světa od R.Dahlkeho.

Ustalovač v prostoru a čase

nejnovější zveřejněná díla

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory statutárního města Brna.