MAP

Media archive presents

dílo uložené v Media-Archivu

Název díla: Instalace instalace
Autor (autoři): Tomáš Kopčil
rok: 2016
délka videa: 8min. 15sec.

,, Vněm vidíme prostředí, vněmž se rozmanitými způsoby našeho zachézení s věcmi vyhraňuje náš vztah k nim a formují se podoby našeho porozumění "

 

 

 

 

 

Antonín MOKREJŠ, Filosofie a život - život a filosofie, Praha : Filosofia 1995, s. 32.

Instalace instalace

nejnovější zveřejněná díla

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory statutárního města Brna.