MAP

Media archive presents

dílo uložené v Media-Archivu

Název díla: genius loci
Autor (autoři): Eva Sližová
rok: 2016
délka videa: 0min. 24sec.

Krátké záznamy zachycují jistá místa v budově a jejich vliv na pohyb a jednání osoby, seznamování se s prostorem a jeho energií především dle vlastní intuice a instinktu. Jedná se o hledání momentu, místa a dynamiky, která se bude shodovat s povahou onoho fragmentu v obecné rovině. Témata přechází od prostředím stanoveného neklidu, přes letmé narušování klidné plochy, vnímání tahu prostoru a hledání vlastního tempa v něm, k relativně statickému záběru s pomyslným vnitřním rytmem prostoru samotného.

Kovová chůze
Optický puls
Ticho
Veřejně uschovaná obsese
Vodorovná gravitace

nejnovější zveřejněná díla

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory statutárního města Brna.