MAP

Media archive presents

dílo uložené v Media-Archivu

Název díla: O.N.A.
Autor (autoři): Eva Sližová
rok: 2018
délka videa: 12min. 26sec.

O.N.A.

nejnovější zveřejněná díla

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory statutárního města Brna.