MAP

Media archive presents

dílo uložené v Media-Archivu

Název díla: Kouřící trubky
Autor (autoři): Ateliér Performance FAVU
rok: 2018
délka videa: 5min. 38sec.

Helush Yiraq

Trubky, z nichž uniká pára, jsou brněnským fenoménem, který mě jako stážistku z Prahy nemohl nechat v klidu. Rozhodla jsem se tedy tomuto tématu věnovat, obzvlášť proto, že jednak tyto komínky pomalu mizí (v současné době jich je v ulicích Brna zhruba 40), a také proto, že tento semestr byl nejspíš pro mě v Brně posledním. Nejdřív jsem řešila otázku, jaký vytvořit scénář. Díky Jennifer Helia De Felice jsem absolvovala konzultaci s kameramanem a spolu s ním uvažovala o koncepci videa. Nakonec jsem vyrazila natáčet ve třech prosincových dnech bez plánu a ukázalo se, že zajímavé věci přišly samy, aniž bych je musela režírovat. Obešla jsem asi 36 trubek (mapu mi poskytly Teplárny Brno), postavila před ně kameru a nechala věci, ať se dějí. Do záběrů tedy vstupovali kolemjdoucí lidé, záběry spolu různě vizuálně souvisely atd. Z natočeného materiálu jsem vybrala ty, které se sebou nějak korespondovaly, či byly zajímavé tím, že do nich něco/někdo vstoupil/o. Rytmizovaný hluk dodává videu
stylizaci, která ho posouvá od realističnosti směrem do kouřového dýmu z trubek. 

Kouřící trubky

nejnovější zveřejněná díla

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory statutárního města Brna.