MAP

Media archive presents

dílo uložené v Media-Archivu

Název díla: Everlastinglove
Autor (autoři): Kateřina Olivová
rok: 2011
délka videa: 3min. 22sec.

Divoká manifestace tělesnosti, sebelásky a hrdosti. 

Everlastinglove

nejnovější zveřejněná díla

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory statutárního města Brna.