MAP

Media archive presents

dílo uložené v Media-Archivu

Název díla: Jak funguje archiv Vašulkových pro výstavu Mystery of Memory
Autor (autoři): Filip Fidla Martinek
rok: 2016
délka videa: 4min. 13sec.

Jak funguje archiv Vašulkových pro výstavy Mystery of Memory

nejnovější zveřejněná díla

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory statutárního města Brna.