MAP

Media archive presents

dílo uložené v Media-Archivu

Název díla: Vážení váhy čekání / 7 h.
Autor (autoři): Tomáš Ruller
rok: 2010
délka videa: 7hod. 0min. 0sec.

Unikátní sedmi hodinový kontinuální video-záznam na HD ze statické kamery z osmi hodinové sólové performance

(poslední hodinu po setmění kamera v nízké světelnosti nebyla schopna obrazově zachytit).

Vážení ztráty váhy (cca 0,5 kg) během času stráveného při akci na váze, jíž předcházela příprava půstem, aby bylo možné váhu během celého dne neopustit a zvážit pouze akcí spotřebovanou energii. Akce odkazující na dlouhotrvající časové performance Klause Rinkeho s nalezenými stojícími hodinami, které tak jako váha tvořily charakteristickou místně specifickou situaci.

T.R. byl navíc kurátorem české reprezentace Performance Festivalu obART konané v rámci projektu Grenz Art v Kirschau, v oblasti setkání hranic mezi Českem, Polskem a Německem obývané menšinou Lužických Srbů. 

 

Vážení váhy čekání

nejnovější zveřejněná díla

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory statutárního města Brna.