MAP

Media archive presents

dílo uložené v Media-Archivu

Název díla: Nmnm
Autor (autoři): Veronika Vlková
rok: 2005
délka videa: 1min. 1sec.

Sugestivní video pořízené na statickou kameru zachycuje odcházející postavu do polí. Její odchod začíná v okamžiku rozeznění zvuku nmnm ve vysoké tónině. Délku videa určuje reálná časová délka ženina odchodu, kterou po odeznění naléhavého nápěvu doprovází jen štěkot psů. Čas videa se zde tak kříží se reálným časem a je to primárně zvuk, co pomáhá dotvořit melancholickou atmosféru výsledku.   

Nmnm

nejnovější zveřejněná díla

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory statutárního města Brna.