MAP

Media archive presents

dílo uložené v Media-Archivu

Název díla: Máslo
Autor (autoři): Veronika Vlková
rok: 2005
délka videa: 1min. 57sec.

Ve video-animaci zachycující alegorické putování "másla a jeho přítele" se uplatnily motivy, které Veronika Vlková rozvíjí doposud. Tato autorka ve svých animacích, akvarelech, videích a instalacích vytváří imaginární světy. V náznacích poetické narace v nich prolíná motivy každodenního života s příběhy odkazujícími k paměti míst a specificky pohádkovému rukopisu autorky. Již během svého studia v oboru video multimédia a performance na Fakultě výtvarných umění inklinovala k zajímavým intermediálním přesahům vedoucím od animace k akvarelům, hudbě, performanci a galerijním instalacím. Současně je aktivní také jako hudebnice, a to zejména ve spolupráci s Antonínem Koutným v rámci hudebního dua TEVE.

Máslo

nejnovější zveřejněná díla

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory statutárního města Brna.