MAP

Media archive presents

dílo uložené v Media-Archivu

Název díla: Baba
Autor (autoři): Veronika Vlková
rok: 2005
délka videa: 0min. 58sec.

Podobně jako ve svých předchozích nebo budoucích animacích, i v této se Veronika Vlková uchýlila k pohádkovým motivům. Nevystupují zde ovšem ve vztahu k naraci, ale spíše v relaci k vyobrazení archetypální - blíže neurčitelné – situace.  

Baba

nejnovější zveřejněná díla

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory statutárního města Brna.