MAP

Media archive presents

dílo uložené v Media-Archivu

Název díla: Rozbíjím své sochy / Pálím své kresby
Autor (autoři): Tomáš Ruller
rok: 1984
délka videa: 7min. 12sec.

- jednokanálový videoart, původně U-matic, k dispozici jen VHS kopie

2 akce v letech 1983-84 opakovaně realizované po klubech, natočené na U-matic ve sklepě rodinného domu se zvukem plynoměru, tvoří Rullerův nejstarší zachovaný jednokanálový video-art, video prezentované od roku 1984 po vysokoškolských Klubech v Brně i Praze, později Český obraz elektronický, Praha 1994.

 

Smashing my sculpture

nejnovější zveřejněná díla

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory statutárního města Brna.