MAP

Media archive presents

dílo uložené v Media-Archivu

Název díla: EXISTEXION
Autor (autoři): Roman Robaard
rok: 2016
délka videa: 2min. 55sec.

Realizace tvoří ucelený soubor, který vizualizuje fyzickou existenci původně nemateriálních artefaktů. Součástí instalace je nejen zhmotnění původně virtuálních objektů, ale i jejich následná dokumentace a studium v reálném prostředí. Celá instalace postupně vznikla z několika na sebe chronologicky navazujících procesních fází, jejíchž výsledkem jsou pohyblivé obrazy. Samotná animace odkazuje k nově nabyté skutečnosti stejně jako k transferu mezi dvěma zcela odlišnými světy. Každý z pěti vytvořených artefaktů přímo vychází a dále také reprezentuje klíčové projekty, kterým jsem se v posledních pěti letech věnoval. Zároveň tyto předměty představují určité historické spojnice a konsekvence, které jsou osobní a subjektivní. Instalace tedy mohla vzniknout pouze na základě osobních zkušeností a jednotlivé objekty a na ně navazující projekce tak z počátku představují pro diváka určitou záhadu. Tyto objekty tedy nelze vnímat omezeně prostřednictvím prizmatu sociálně konstruovaného významu. Přestože se nově zhmotnělé artefakty stávají výchozím bodem celé instalace, v konečné fázi jsou již paradoxně postradatelnými. Jednotlivá díla, ze kterých objekty pocházejí měly na moji další budoucí práci dalekosáhlý dopad a pomyslně představují určité mezníky tvorby jako takové. Předměty tedy vytvářejí řetězec „momentů“ odkazujících k mému dosavadnímu působení, postupném vývoji a myšlení.

Tím, že jsem vynaložil čas a energii na uvedení těchto původně digitálních a virtuálních entit v hmotu a podrobil je systematickému pozorování, jsem docílil nejen samotného přenosu, ale získal jsem především zcela svébytný obraz odkazující k tomuto faktu. Vznikl tak autonomní vizuální vztah, který v sobě zahrnuje potenciál jedné z rovin dialogu artefakt – reálno. Nejedná se o intuitivní práci, ale spíše racionální zkoumání, které bych mohl popsat slovy „reproduktivní realismus“. Výsledkem jsou tedy pohyblivé obrazy, které odráží na první pohled zřejmé zvyklosti a chování, ovšem v rámci instalace EXISTEXION jsou tyto formy již posunuty do samostatného rámce. Jednotlivé digitální obrazy v sobě nesou skrytý příběh, který lze poodhalit, až při opětném spojení s jejich výchozím elementem, který tak slouží jako klíč k jejich čtení.

EXISTEXION
Realizace tvoří ucelený soubor, který vizualizuje fyzickou existenci původně nemateriálních artefaktů. Součástí instalace je nejen zhmotnění původně virtuálních objektů, ale i jejich následná dokumentace a studium v reálném prostředí. Celá instalace postupně vznikla z několika na sebe chronologicky navazujících procesních fází, jejíchž výsledkem jsou pohyblivé obrazy. Samotná animace odkazuje k nově nabyté skutečnosti stejně jako k transferu mezi dvěma zcela odlišnými světy. Každý z pěti vytvořených artefaktů přímo vychází a dále také reprezentuje klíčové projekty, kterým jsem se v posledních pěti letech věnoval. Zároveň tyto předměty představují určité historické spojnice a konsekvence, které jsou osobní a subjektivní. Instalace tedy mohla vzniknout pouze na základě osobních zkušeností a jednotlivé objekty a na ně navazující projekce tak z počátku představují pro diváka určitou záhadu. Tyto objekty tedy nelze vnímat omezeně prostřednictvím prizmatu sociálně konstruovaného významu. Přestože se nově zhmotnělé artefakty stávají výchozím bodem celé instalace, v konečné fázi jsou již paradoxně postradatelnými. Jednotlivá díla, ze kterých objekty pocházejí měly na moji další budoucí práci dalekosáhlý dopad a pomyslně představují určité mezníky tvorby jako takové. Předměty tedy vytvářejí řetězec „momentů“ odkazujících k mému dosavadnímu působení, postupném vývoji a myšlení. Tím, že jsem vynaložil čas a energii na uvedení těchto původně digitálních a virtuálních entit v hmotu a podrobil je systematickému pozorování, jsem docílil nejen samotného přenosu, ale získal jsem především zcela svébytný obraz odkazující k tomuto faktu. Vznikl tak autonomní vizuální vztah, který v sobě zahrnuje potenciál jedné z rovin dialogu artefakt – reálno. Nejedná se o intuitivní práci, ale spíše racionální zkoumání, které bych mohl popsat slovy „reproduktivní realismus“. Výsledkem jsou tedy pohyblivé obrazy, které odráží na první pohled zřejmé zvyklosti a chování, ovšem v rámci instalace EXISTEXION jsou tyto formy již posunuty do samostatného rámce. Jednotlivé digitální obrazy v sobě nesou skrytý příběh, který lze poodhalit, až při opětném spojení s jejich výchozím elementem, který tak slouží jako klíč k jejich čtení.
EXISTEXION
Realizace tvoří ucelený soubor, který vizualizuje fyzickou existenci původně nemateriálních artefaktů. Součástí instalace je nejen zhmotnění původně virtuálních objektů, ale i jejich následná dokumentace a studium v reálném prostředí. Celá instalace postupně vznikla z několika na sebe chronologicky navazujících procesních fází, jejíchž výsledkem jsou pohyblivé obrazy. Samotná animace odkazuje k nově nabyté skutečnosti stejně jako k transferu mezi dvěma zcela odlišnými světy. Každý z pěti vytvořených artefaktů přímo vychází a dále také reprezentuje klíčové projekty, kterým jsem se v posledních pěti letech věnoval. Zároveň tyto předměty představují určité historické spojnice a konsekvence, které jsou osobní a subjektivní. Instalace tedy mohla vzniknout pouze na základě osobních zkušeností a jednotlivé objekty a na ně navazující projekce tak z počátku představují pro diváka určitou záhadu. Tyto objekty tedy nelze vnímat omezeně prostřednictvím prizmatu sociálně konstruovaného významu. Přestože se nově zhmotnělé artefakty stávají výchozím bodem celé instalace, v konečné fázi jsou již paradoxně postradatelnými. Jednotlivá díla, ze kterých objekty pocházejí měly na moji další budoucí práci dalekosáhlý dopad a pomyslně představují určité mezníky tvorby jako takové. Předměty tedy vytvářejí řetězec „momentů“ odkazujících k mému dosavadnímu působení, postupném vývoji a myšlení. Tím, že jsem vynaložil čas a energii na uvedení těchto původně digitálních a virtuálních entit v hmotu a podrobil je systematickému pozorování, jsem docílil nejen samotného přenosu, ale získal jsem především zcela svébytný obraz odkazující k tomuto faktu. Vznikl tak autonomní vizuální vztah, který v sobě zahrnuje potenciál jedné z rovin dialogu artefakt – reálno. Nejedná se o intuitivní práci, ale spíše racionální zkoumání, které bych mohl popsat slovy „reproduktivní realismus“. Výsledkem jsou tedy pohyblivé obrazy, které odráží na první pohled zřejmé zvyklosti a chování, ovšem v rámci instalace EXISTEXION jsou tyto formy již posunuty do samostatného rámce. Jednotlivé digitální obrazy v sobě nesou skrytý příběh, který lze poodhalit, až při opětném spojení s jejich výchozím elementem, který tak slouží jako klíč k jejich čtení.

nejnovější zveřejněná díla

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory statutárního města Brna.