MAP

Media archive presents

dílo uložené v Media-Archivu

Název díla: Amicorum
Autor (autoři): Michaela Čížková
rok: 2016
délka videa: 8min. 56sec.

Video ve kterém pracuji s interpretací techniky Ebru, kterou transformuji pomocí následné editace do levitujících virtuálních auto-objektů. Objekty zde zastávají formu autoportrétu, kdy místy přiznávám tělo, a dochází ke ztotožnění s technikou. Celkově pracuji se třemi různými médii, které se postupně prolínají a to s malbou, videem a vlastním tělem. 

Amicorum

nejnovější zveřejněná díla

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory statutárního města Brna.