MAP

Media archive presents

dílo uložené v Media-Archivu

Název díla: Omalování
Autor (autoři): Tomáš Kopčil
rok: 2016
délka videa: 4min. 36sec.

Tento záznam reálné situace z běžného života je součástí šíršího souboru videí prezentovaných pod názvem - Skutky 

Za skutek považuji určitou událost ve vnějším světě záležející na jednání člověka, která může mít znaky jednoho či více uměleckých činů anebo nemusí vykazovat znaky žádného uměleckého činu. Tato událost je pak jako skutek vymezena v příslušném aktu. Umělecký čin ve vztahu ke skutku  představuje jistou konstrukci. Podstatu skutku tak představuje jednání umělce a následek tímto jednáním způsobený, který je relevantní z hlediska dějin výtvarné kultury. Jednání je projev vůle umělce ve vnějším světě, spočívající v konání nebo opomenutí, nekonání.

Omalování

nejnovější zveřejněná díla

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory statutárního města Brna.