MAP

Media archive presents

dílo uložené v Media-Archivu

Název díla: Úvazy
Autor (autoři): Zuzana Štefková
rok: 2016
délka videa: 7min. 38sec.

Prvotní video - model úvazů - zkoušení úvazů
Spojeno s dominancí partnera: Sám si smotá lano do, kterého je následně uvržen. Na svázanost nepoukazují jen samotné provazy, ale také postavení celé situace.

Úvazy

nejnovější zveřejněná díla

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory statutárního města Brna.