MAP

Media archive presents

dílo uložené v Media-Archivu

Název díla: Fontána
Autor (autoři): Nikol Čížek Uxová
rok: 2016
délka videa: 14min. 35sec.

video-performance, 00:14:35, 2016. Video mnohem více rozpracovává instalaci objektu ,,Fontána"jako takového. Charakteristické je využití sochařského materiálu sádry/mouky. Práce se více odkazuje k Bruce Naumanovi, k jeho video-performancím s moukou, fotografii Fontány, a i k instalaci rybích fontán jako takových. Voda má stimulační, relaxační charakter, přesto je to živel s osudem, jak u romantických hrdinů. Video je opět charakteristické svou industriálně čistou vizualizací.

Fontána

nejnovější zveřejněná díla

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory statutárního města Brna.