MAP

Media archive presents

dílo uložené v Media-Archivu

Název díla: Závěs kožešin
Autor (autoři): Zuzana Štefková
rok: 2016
délka videa: 3min. 55sec.

Domina provádí závěs kozichu a kožešiny obdobně jako by Rigger prováděl závěs živého člověka.

Závěs kožešin

nejnovější zveřejněná díla

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory statutárního města Brna.