MAP

Media archive presents

dílo uložené v Media-Archivu

Název díla: Shibari v kožichu
Autor (autoři): Zuzana Štefková
rok: 2016
délka videa: 5min. 3sec.

Výměna rolí.
Partner dostává možnost vyzkoušet si roli Rigera, a tím i pocítit moc nad subminou. Vázání provádí láskyplně a s grácií.

Shibari v kožichu

nejnovější zveřejněná díla

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory statutárního města Brna.