MAP

Media archive presents

dílo uložené v Media-Archivu

Název díla: Tribute to divergent thinking
Autor (autoři): Dana Balážová
rok: 2015

nejnovější zveřejněná díla

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory statutárního města Brna.