MAP

Media archive presents

dílo uložené v Media-Archivu

Název díla: Budoucnost
Autor (autoři): Dana Balážová
rok: 2015
délka videa: 11min. 25sec.

V jednom otevřeném prostoru si dva základní principy ohledávají své vlastní pole působnosti. Každý  princip po svém. Věštkyně, která je spíš novodobým šamanem pracuje s intuicí, prožitkem a bohatou historií informací. Dron, který je jen v uvozovkách neživou postavou, svým plouživým pohybem slídí, vyhrožuje, ale také nebezpečně sekunduje své opozici. Oba však působí v prostoru vykořeňeně. Pakliže spolu obě veličiny vycházejí v míru, ctím oba principy.

Budoucnost

nejnovější zveřejněná díla

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory statutárního města Brna.