MAP

Media archive presents

dílo uložené v Media-Archivu

Název díla: Wildmandreadman
Autor (autoři): Jakub Tomáš
rok: 2014
délka videa: 4min. 56sec.

Jakub Orel Tomáš - Wildman Dreadman

"Divoký zelený muž nalezl moji kameru ztracenou na nádražní periferii."

Svět Jakuba Orla Tomáše nám otevírá specifikum lesního prostředí, které je toliko zakořeněno v českém výtvarném umění. Autor představuje příběh nalezené nahrávky z jeho vlastní kamery. Podoba fiktivní události a přístup k záznamu, kdy kamera je zprostředkovatelem pohybu a pohybů, ale i samotným aktérem. V tomto duchu lze spatřit podobnost a vnitřní spojitost s dílem "Sweet light" (Bill Viola, 1977), kdy nejde o performera stojícího před kamerou, ale o kameru samotnou. V pomyslné druhé části se role kamery oslabuje a pozornost se soustřeďuje na trsy trávy, kořenů a zeleně. Tento "klobouk" z přírodního materiálu odhaluje, kdo je skutečný dredatý muž. Dochází k přerodu, původně spíše videoartového počinu, směrem k záznamu akce. "Wildman Dreadman" je postava téměř literárního charakteru. Na hraně fikce a uvěřitelnosti se nám představuje opatrně zkoumající průzkumník schopný splynout s lesem a vytvořit jeho přirozenou součást.
text: Filip Fidla Martinek

Wildmandreadman

nejnovější zveřejněná díla

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory statutárního města Brna.