MAP

Media archive presents

dílo uložené v Media-Archivu

Název díla: Geneze Trávomuže
Autor (autoři): Petr Šesták
rok: 1996
délka videa: 9min. 48sec.

Geneze Trávomuže

nejnovější zveřejněná díla

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory statutárního města Brna.