MAP

Media archive presents

dílo uložené v Media-Archivu

Název díla: Black, screen 02
Autor (autoři): František Pavúček
rok: 2013
délka videa: 29min. 16sec.

Výběr ze série auto-portrétních videí Františka Pavúčka. Sebe-reflexe, vnitřní dialog a téma identity jsou motivy, kterým se autor věnuje průběžně od roku 2009. Tyto psychologizující studie gest začal zpracovávat již v době svých studií v ateliéru performance na Fakultě výtvarných umění při Vysokém učení technickém v Brně (2009 – 2013). Jedná se o stále se rozrůstající doposud neuzavřený cyklus.

Jana Písaříková

Black, screen 02

nejnovější zveřejněná díla

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory statutárního města Brna.