MAP

Media archive presents

dílo uložené v Media-Archivu

Název díla: Black, screen 01
Autor (autoři): František Pavúček
rok: 2013

Výběr ze série auto-portrétních videí Františka Pavúčka. Sebe-reflexe, vnitřní dialog a téma identity jsou motivy, kterým se autor věnuje průběžně od roku 2009. Tyto psychologizující studie gest začal zpracovávat již v době svých studií v ateliéru performance na Fakultě výtvarných umění při Vysokém učení technickém v Brně (2009 – 2013). Jedná se o stále se rozrůstající doposud neuzavřený cyklus. ... Jana Písaříková

nejnovější zveřejněná díla

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory statutárního města Brna.