MAP

Media archive presents

dílo uložené v Media-Archivu

Název díla: Umění umírat
Autor (autoři): Jakub Tomáš, Jana Orlová
rok: 2010
délka videa: 22min. 29sec.

Jakub Tomáš a Jana Orlová po dobu svého studia na FaVU VUT (2012 – 2014 Jana Orlová, 2009 – 2014, Jakub Tomáš) tvořili autorské duo. Jejich společné projekty vycházely z poesie a možností její expanze směrem k performancím. Ve videu Umění umírat Jana Orlová reaguje vyslovováním asociativní básně na fyzické stimuly (zrnka kukuřice, peří, kameny a uschnuté lusky přikládané na její nahé tělo). Většina jejich společných, - - často pobuřujících - projektů tematizovala nahotu, křehkost existence, odkazovala se k performanci jako formě ritualizovaného chování, v úzkém napojení na environmentální cítění a teorii genderu.   

 Text: Jana Písaříková

Umění umírat

nejnovější zveřejněná díla

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory statutárního města Brna.