MAP

Media archive presents

dílo uložené v Media-Archivu

Název díla: Hra o jablko
Autor (autoři): Marie Polaskova
rok: 2010
délka videa: 2min. 48sec.

Práce O jablko bylo součástí dlouhodobějšího cyklu „zveřejňuji se – vábení“ (2008), ve kterém autorka zkoumala možnosti a limity zveřejňování intimního života. Snažila se přitom nalézt odpovědi na to, kdy je tento typ odhalování se pouhou exhibicí, a kdy naopak prostřednictvím fenomenologie těla a mediovaných situací plní funkci ozdravného procesu. O jablko je působivou aluzí na biblický motiv jablka jako symbolu pokušení. Díky sofistikované práci s postprodukcí má toto video skutečně zvláštní aureolu výsostně intimního okamžiku dvou nenasytně zamilovaných lidí. Tématem a atmosférou nám tak práce Marie Poláškové může evokovat tvůrčí principy obsažené v pracích Tracey Emin, Nan Goldin, Marlene Dumas a mnoha dalších autorek pracujících s intimitou těla a medializací soukromého.   

Text Jana Písaříková 

Hra o jablko

nejnovější zveřejněná díla

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory statutárního města Brna.