MAP

Media archive presents

dílo uložené v Media-Archivu

Název díla: Satisfaction
Autor (autoři): Milan Kincl
rok: 1995
délka videa: 4min. 7sec.

Milan Kincl se dlouhodobě zabýval kritikou masmediálních prostředků, jejich subverzivním využíváním jako média pro osobní sdělení. Stále velmi originální je jeho video-performance Satisfaction. Reflektuje v ní situaci typickou pro užívání walkmanů, jež odstartovala éru soukromého poslechu hudby ve veřejném prostoru města. Stisknutí tlačítka play vás transportovalo přímo do srdce hudby, do malého privátního videoklipu – nebylo neobvyklé ve městě narazit na lidi, kteří se sluchátky na uších vyluzovali úryvky právě poslouchané písničky a zážitek z tohoto poslechu doplňovali šílenými tanečními kreacemi (minimálně do okamžiku, než se ve walkmanu zamotala páska a museli jste ji pomocí tužky na kazetě přetáčet). Kincl toto specifické chování chodců s walkmany performoval před statickou kamerou. Po letech působí jako uhrančivé připomenutí zastaralé technologie a zkušeností s ní. 

Text: Jana Písaříková 

Satisfaction

nejnovější zveřejněná díla

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory statutárního města Brna.