MAP

Media archive presents

dílo uložené v Media-Archivu

Název díla: Poslední vteřiny tísíciletí
Autor (autoři): Matěj Kolář
rok: 1999
délka videa: 3min. 48sec.

Matěj Kolář poslední dva měsíce roku 1999 natáčel každou celou hodinu svůj život. Z jednotlivých záběru nakonec vždy vybral jediný snímek. Tak vznikl film / časosběrný dokument / animovaný autoportrét / video-deník s názvem "Poslední vteřiny tísíciletí". Již samotný název díla "tisíci-letí", je imaginární ukázkou času, který doslovně letí někam pryč. Autor zabředává do všeobecně známé "otázky času". Každý prožitý okamžik se ztrácí v hlubinách minulosti. Jsme schopni vybarvit tyto maličké fragmenty a rozpomenout se na ně podobně jako Matěj Kolář v ukázce jednotlivých snímků předcházejících překonání jisté číselné hranice. Přerod jednoho tisíciletí v druhé je neopakovatelný zážitek, ze kterého nakonec zůstává pouze novoroční nadšené odpočítávání "10, 9, 8, 7..." naplněné našimi vzpomínkami uchycenými v minulosti. Dílo "Poslední vteřiny tísíciletí" není pouhou dokumentární sondou, či subjektivním video-deníkem autora. Na první pohled tématicky jednoduché video (či chcete-li film) přesahuje dílo samotné i jeho formu. Okamžiky, které se nikdy nemohou opakovat, můžeme v roli diváka prožívat vždy (paradoxně) znovu pomocí přehrání videa. A díky momentům, které v čase zachytil Matěj Kolář, máme možnost prožít ty své, vlastní, znovu.                                                                                                                                                   text: Filip Fidla Martinek

Poslední vteřiny tísíciletí

nejnovější zveřejněná díla

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory statutárního města Brna.