MAP

Media archive presents

dílo uložené v Media-Archivu

Název díla: Uplácat se k smrti
Autor (autoři): Tomáš Kouba
rok: 2012
délka videa: 1min. 6sec.

Význam videa dokresluje jeho název. Výraz "uplácat se k smrti" se slangově používá pro natolik zábavné situace, že je již více nemůžeme snést. Odkazují tak ke smíchu jako k principu vzdoru. Autor s ním pracuje subverzivně a to jak k vizuální tak audiální složce videa. Ono uplácat se k smrti zde odkazuje k politice jako špinavé hře, která se skrývá pod důmyslně naučenými gesty. Ono typické potřásání rukou, které má přesvědčit o ušlechtilosti záměrů politika a stále se opakuje v nových kulisách, nám tak opravdu může připomínat absurdně zaseknutý spektákl. V kombinaci s naléhavými tóny písní Jana Nedvěda se nás takřka zmocňuje zuřivost nad společenským pokrytectvím. Princip, na kterém je toto video postaveno lze zároveň vnímat jako klasickou ukázku práce s apropriací v tom smyslu, že autor pomocí netradiční kombinace materiálů vytváří nové z již existujících sdělní.

Zatímco ta vizuální je zrecyklovaným záběrem z politického meetingu, konkrétně záběru potřesení rukou mezi Bushem a Merkelovou. 

Uplácat se k smrti

nejnovější zveřejněná díla

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory statutárního města Brna.