MAP

Media archive presents

dílo uložené v Media-Archivu

Název díla: Šetřič
Autor (autoři): Tomáš Kouba
rok: 2011
délka videa: 10min. 54sec.

Pro tvorbu Tomáše Kouby jsou charakteristické subversivní strategie a práce s nadsázkou ve formě významových zkratek. Ve videu šetřič tematizuje konejšivou energii ohně, jeho plameny v krbech a ohništích nás od dávných dob konejšily. Ne náhodou se z tohoto motivu stal oblíbený prvek pro šetřiče obrazovek, ne náhodou jím v Americe v 60. letech končilo vysílání mnoha televizních společností.  Paralela mezi sledováním ohně a kmitajícími světly obrazovek se tak okamžitě nabízí.  

Šetřič

nejnovější zveřejněná díla

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory statutárního města Brna.