MAP

Media archive presents

dílo uložené v Media-Archivu

Název díla: Adršpach
Autor (autoři): Nikol Čížek Uxová
rok: 2012
délka videa: 6min. 49sec.

Adršpach je práce spadající do prvotní tvorby Nikol Čížek Uxové. I když se to na první pohled nezdá příliš pravděpodobné, tak už zde se nám ukazují (alespoň v náznacích) prvky její tvorby pozdější. Jedná se zejména o bezprostřední a svým způsobem i nevinný sentimentalismus, který se dostává na hranici romantického vyprávění. Autorka používá statické kamery k záznamu následně editovaného video materiálu. Přičemž výsledné prolínání střihů jde ruku v ruce s hudbou na pozadí. A jak je u autorky zvykem - dává nahlédnout do svého intimního světa. Rodinná sešlost v improvizovaném a zcela nečekaném a hlavně nevědomém vystoupení před kamerou je zcela přirozenou formou hry. Ta funguje jako nacvičené cirkusové představení. Je však autentická. Video "Adršpach" je ukázkovým vzorem pro definici "hry, jakožto antropologického základu uměleckého díla, podle Gadamera". 

 

Filip Fidla Martinek

Adršpach

nejnovější zveřejněná díla

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory statutárního města Brna.