MAP

Media archive presents

dílo uložené v Media-Archivu

Název díla: Prach
Autor (autoři): František Pavúček
rok: 2010
délka videa: 9min. 3sec.

Reflexe vnitřního stavu. Toho, co není vidět a jen s těží se dá formulovat, to co popisují psychiatrické termíny. Je to stav, kdy nadšení vystřídala skepse. Je skvělé položit si otázku, jaký vztah má člověk sám k sobě, za koho se pokládá, jaký je jeho obraz jeho samého o něm, jak se vnímá. A jestli věří v boha a do jaké míry jeho víra určuje poměr ke světu. Vnitřní dialog. Nebo také zpětná vazba. „Naslouchání šepotu“, otázka na kterou odpovím: Nevím. Vytváření mediálního obrazu, který je ale vlastní reflexí, nikoli sebe stylizací. Obraz, který není idealizován, postrádá příběh jasnou myšlenku. Nic nerepresentuje, pouze vyjadřuje to, pro co není v lidském jazyce místo, reaguje na emoce, které jsou přirozeně starší než slova, nebo myšlení. Přesto jde o sdílení, kdy je něco s divákem sdíleno. Důležitý prvek je hledání. Nevím co dělám, cítím se trapně, poslouchám sám sebe, jsem pozorný. Podněty přicházejí a já je okamžitě točím, na prvním místě je přirozenost a bezprostřednost, která ale není samozřejmostí, je jí dosahováno opakováním. A důležitá je také tma, která zahaluje a naplňuje prostor. Tiší, dává vyniknout tomu podstatnému. A něco se v ní ukrývá, někdo, kdo pozoruje. Umění jako prostředek stojící mezi dvěma světy, vnitřním a vnějším. Je to jazyk kterým se vyjadřuji. Digitální obraz je inspirovaný jak malířstvím tak fotografií, ve smyslu technickém. Výrazově pak jsou inspirací především Bas Jan Ader a Jan Švankmajer. Zaujala mě Adlerova existencionální poloha a Švankmajerovo „umění jako obsese“ a také víra v magii.

Pracuji s videm, zajímá mě především digitální obraz, hlavně proto že je zdrojem světla, jednoduše svítí. Je s ním spojena také spousta mystiky, protože samotná jeho podstata je podmíněna něčím jiným.

Výňatěk z obhajoby bakalářské práce Františka Pavúčka, 2013  

 

Prach

nejnovější zveřejněná díla

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory statutárního města Brna.